Select Page

Baltijos Eksportas

Profesionalios eksporto konsultacijos

GALVOJATE APIE EKSPORTĄ IR KETINATE PLĖSTI SAVO VERSLĄ Į KITAS ŠALIS?

Nemokama SEO konsultacija

Baltijos Eksportas

Kas yra?

EKSPORTAS BALTIJOS ŠALYSE

Baltijos šalys, būdamos ES bendrijos dalimi, gali džiaugtis laisva ekonomika, kuri suteikia galimybę kur kas paprasčiau keistis prekėmis bei paslaugomis. Tiesa, įdomu stebėti trijų Baltijos šalių – Lietuvos Estijos ir Latvijos eksporto situacijas, kadangi jos labai kinta.

Pavyzdžiui, 2019-ais metais, lyginant šias tris Baltijos šalis, labiausiai augo Lietuvos eksportas. Tų pačių metų pirmasis pusmetis, lyginant su 2018-ais metais, paaugo net 7 procentais, o tai reiškia beveik 17 mlrd. prieaugį. Tuo pačiu metu Latvijoje prieaugis siekė vos 1 procentą, o Estijos – 4 procentus arba 8,5 mlrd. eurų.

Kokie?

EKSPORTO POKYČIAI

2020-ais metais Baltijos šalių eksporto kiekiai kito, tiesa, matomas sumažėjimas visose trijose šalyse. Lietuvos eksportas per pirmą pusę metų, 2020-uosius lyginant su 2019-aisiais, sumažėjo net 9-iais procentais, Latvijos sumažėjimas siekia 5-is procentus, o Estijos – net 10-imt procentų.

  • Lietuva, kaip atskleidžia statistika, daugiausia eksportuoja naftos bei baldų gaminių.
  • Latvija daugiausia eksportuoja mašinų bei įvairaus tipo mechaninių įrenginių.
  • Estija daugiausia eksportuoja mašinų bei įvairaus tipo pagalbinių transporto sistemų.

Kokie?

LEMIANTYS VEIKSNIAI

Tiesa, sumažėjimas matomas ne tik eksporto, tačiau ir importo sferoje. Kas tai lėmė? Gana didelis eksporto padidėjimas 2019-ais metais, tad natūralu, kad po “bangos” – atėjo atoslūgis.

Nors Pabaltijo valstybės yra individualios, autonomiškos, tačiau matomi ryškūs bendradarbiavimo bruožai, kurie gerina situaciją verslininkams ir tuo pačiu džiugina didesniais eksporto mastais vienoms tarp kitų, žinoma, tampant ir reeksportuotojoms, langu į kita šalis.

Kokie?

LEMIANTYS VEIKSNIAI

Tiesa, sumažėjimas matomas ne tik eksporto, tačiau ir importo sferoje. Kas tai lėmė? Gana didelis eksporto padidėjimas 2019-ais metais, tad natūralu, kad po “bangos” – atėjo atoslūgis.

Nors Pabaltijo valstybės yra individualios, autonomiškos, tačiau matomi ryškūs bendradarbiavimo bruožai, kurie gerina situaciją verslininkams ir tuo pačiu džiugina didesniais eksporto mastais vienoms tarp kitų, žinoma, tampant ir reeksportuotojoms, langu į kita šalis.